Το Oxygen Pelatologio αποτελεί μια ολοκληρωμένη cloud πλατφόρμα που καλύπτει τις ανάγκες των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένα εργαλεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και συνολικής οργάνωσης των εσόδων, των εξόδων και των υποχρεώσεων σας.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Cloud ERP με myDATA

Προσοχή: Το σύνολο των υπηρεσιών και εφαρμογών περιλαμβάνονται στο πακέτο PRO (ή μεγαλύτερο). Υπάρχουν διαθέσιμες συνδρομές/πακέτα με λιγότερες εφαρμογές. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο εδώ.