Oxygen All in One

Ταμειακή και POS - σε μία συσκευή! Πιστοποιημένη λύση από την ΑΑΔΕ

Δείτε περισσότεραgo

Για την χρήση μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.pelatologio.gr και την εφαρμογή WebApp είναι απαραίτητη η πλήρης αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης χωρίς καμία εξαίρεση. Οι παρακάτω όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν, να επεκταθούν ή να αναπροσαρμοστούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την υποχρέωση προσωπικής ενημέρωσης των συνδρομητών της υπηρεσίας.

1. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρμογής webApp παρέχεται προσωπικά σε κάθε χρήστη ο οποίος εγγράφηκε με την θέληση του και συμπλήρωσε σωστά όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού σας από τρίτους με τον οποιονδήποτε τρόπο και οφείλετε να διατηρείτε τα στοιχεία σας σε ασφαλές μέρος.

1.1.Το Oxygen-Pelatologio που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρία», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία CLOUD SERVICES Ι.Κ.Ε. - με αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ. 154836027000 και ΑΦΜ: 801346570 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100  (ITE - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ). Εταίροι της είναι  η εταιρεία BRAIN I.K.E: (Κεφαλαιακές εισφορές), Ευαγγελος Γρασσος (Κεφαλαιακές εισφορές και εξωκεφαλαιακές εισφορές) και ο Ηλίας Σαραντόγλου (Εξωκεφαλαιακές εισφορές). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες δηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.

1.2. Ο Πελάτης όταν εγγράφεται στις υπηρεσίες του Oxygen-Pelatologio μέσω της εταιρείας Enartia με την οποία η εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά, αποδέχεται την εγγραφή του και στις υπηρεσίες του Papaki, που αποτελεί δικτυακό τόπο διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της "Enartia". Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. 


2. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την υπηρεσία χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση αρκεί αυτή να μην αλλάζει τον αρχικό της σκοπό ο οποίος είναι η έκδοση online παραστατικών και οι υπηρεσίες οργάνωσης ελευθέρων επαγγελματιών και μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση σημαντικών ζητημάτων οι χρήστες της υπηρεσίας θα ενημερώνονται μέσα από το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εφαρμογής και / ή με απευθείας email.

3. Η εταιρία μας δύναται να αρνηθεί ή και να διακόψει την πρόσβαση κάποιου χρήστη στην υπηρεσία μονομερώς και αζημίως εάν κρίνει ότι παραβιάζονται κατά τον οποιονδήποτε τρόπο οι όροι χρήσης της υπηρεσίας, το Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό δίκαιο ή η χρήση των υπηρεσιών μας από αυτόν γίνεται κατά τρόπο τέτοιο που προσβάλει τα χρηστά ήθη των υπολοίπων χρηστών ή των πελατών / παραληπτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η όποια αξιόποινη πράξη η οποία σχετίζεται με τα παραπάνω η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τις αρχές και να κινηθεί όπως ορίζουν οι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί νόμοι για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της.

4. Η χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής Pelatologio επιτρέπεται σε χρήστες που διατηρούν νόμιμα μια επιχειρηματική μορφή όπως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ομόρρυθμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης κ.τ.λ. και εφόσον έχουν έγκυρο και ενεργό επαγγελματικό ΑΦΜ. Δεν επιτρέπετε η χρήση της εφαρμογής για έκδοση παραστατικών οι οποίοι δεν διαθέτουν έγκυρο επαγγελματικό ΑΦΜ και η όποια έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων λιανικής ή αποδείξεων είσπραξης θεωρείτε άκυρη και εμπίπτει στους νόμους περί πλαστογραφίας.

5. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών από χρήστες που σκοπό έχουν να παραβιάσουν την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία, να αντλήσουν παράνομα ή κατασκοπευτικά πληροφορίες προς όφελος δικό τους ή τρίτων, να συκοφαντήσουν, να παρενοχλήσουν ή να εμποδίσουν με τον οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής.

6. Η εταιρία μας διατηρεί αρχείο κινήσεων για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσα από την εφαρμογή για λόγους ασφαλείας και προστασίας των χρηστών της. Τα στοιχεία αυτά είναι κατ ελάχιστον : Το όνομα χρήστη, ο αριθμός συνδρομητή, η ώρα , η ημερομηνία και η I.P. διεύθυνση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να διατηρεί αρχείο των παραπάνω στοιχείων για τουλάχιστον 6 μήνες από την δημιουργία τους και παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν εγγράφως την οριστική διαγραφή των παραπάνω στοιχείων εφόσον έχουν ολοκληρωθεί 6 μήνες από την τελευταία συναλλαγή τους εντός του συστήματος μας.

7. Η CLOUD SERVICES / PELATOLOGIO OXYGEN και οι εταιρίες οι οποίες σχετίζονται άμεσα και νομικά με αυτήν δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενείται στους διακομιστές (servers) τους και το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους εγγεγραμμένους ή μη χρήστες της υπηρεσίας. Η εταιρία μας δεν ελέγχει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προστίθενται από τους χρήστες και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει την εταιρία μας η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα των στοιχείων που εισάγονται ή / και αποστέλλονται με την χρήση των υπηρεσιών που περιγράφονται στο δικτυακό τόπο xxx.pelatologio.gr. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά οικονομική, ηθική ή υλική προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της και δεν υποχρεούται στην καταβολή της οποιασδήποτε αποζημίωσης υλικής, ηθικής ή οικονομικής.

8. Η εταιρία μας διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των λογαριασμών των χρηστών και των δεδομένων τους τουλάχιστον 15 ημερών τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρία μας για την επανάκτηση λογαριασμών μετά από προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από κακόβουλες ενέργειες, φυσικές καταστροφές και δόλιες ενέργειες που δεν συνδέονται με τη χρήση της εφαρμογής. Οι χρήστες της εφαρμογής δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα backup τα οποία φιλοξενούνται για λόγους ασφαλείας σε διαφορετικό server. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να ζητήσουν εγγράφως την επιστροφή του λογαριασμού τους σε πρότερη κατάσταση εφόσον προκύπτει σοβαρό οικονομικό / νομικό ζήτημα όμως η εταιρία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα μπορεί να εφαρμοστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή και για το δοσμένο λογαριασμό χρήστη ενώ ενδέχεται να υπάρξει χρέωση ανάλογη με τον όγκο των δεδομένων.

9. Οι χρήστες της υπηρεσίας είναι υπεύθυνοι να διατηρούν αντίγραφα των δεδομένων τους με μορφή που τους εξυπηρετεί (έντυπη ή ηλεκτρονική) και να διατηρούν σε ασφαλές μέρος το σύνολο της πληροφορίας που τους αφορά συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν την οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή προσπάθεια παραβίασης ή απώλειας των κωδικών πρόσβασης θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

10. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους χρήστες της για οποιοδήποτε πρόβλημα, παρατυπία ή ενημέρωση τους σχετικά με τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω τρόπους : Ηλεκτρονικά με προσωπική ανακοίνωση στην ενότητα «Ανακοινώσεις», με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με την αποστολή sms στο κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομικά η τηλεφωνικά. Η επικοινωνία της εταιρίας μας γίνεται αποκλειστικά από τα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα «Επικοινωνία» ή / και «Τεχνική υποστήριξη». Η εταιρία μας ποτέ δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ζητήσει το προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. Οι εργαζόμενοι στην εταιρία μας δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και μέρος αυτών είναι διαθέσιμα αποκλειστικά και μόνον από εσάς. Σε περίπτωση που εντοπίσετε προσπάθεια παραπλάνησης σας από τον οποιονδήποτε σχετικά με τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα www.pelatologio.gr ή από ιστοσελίδα ή email που ψευδώς εμφανίζει το όνομα PELATOLOGIO σε ελληνική ή λατινική γραφή παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

11. Η εταιρία μας κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε οι υπηρεσίες της να παραμένουν διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα καθ ’όλη την διάρκεια του έτους όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της θα παραμείνει απρόσκοπτη εφόσον προκύψουν λόγοι υπεράνω των δυνατοτήτων ή των αρμοδιοτήτων της εταιρίας μας και οι οποίοι προκύψουν από τρίτους όπως τους παρόχους πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό, παρόχους υπηρεσιών data center ή / και παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

12. Το κόστος των υπηρεσιών της υπηρεσίας (συνδρομές ή/και in app αγορές) μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της συνδρομής του χρήστη δεν επηρεάζεται και δεν αφαιρούνται δυνατότητες ή χαρακτηριστικά της υπάρχουσας ενεργής και εξοφλημένης στο ακέραιο συνδρομής. Σημειώστε ότι το κόστος αποστολής SMS μέσα από την εφαρμογή δίνατε να αλλάξει και η απεικόνιση του πλήθους των sms μέσα από την εφαρμογή κατά την διάρκεια πίστωσης χρημάτων στο λογαριασμό του χρήστη είναι καθαρά για σύγκριση και διευκόλυνση του χρήστη και αφορά μηνύματα 160 χαρακτήρων αποκλειστικά προς Ελληνικούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να στείλει sms και σε κινητά τηλέφωνα του εξωτερικού με ενδεχομένως διαφορετική χρέωση. Για το αναλυτικό κόστος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τμήμα συνδρομών.

13. Η εταιρία μας μπορεί να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα πακέτα συνδρομών της όπως τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, το όνομα τους και το πλήθος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την τωρινή ενεργή συνδρομή των χρηστών όμως η εταιρία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το τωρινό ενεργό πακέτο με του χρήστη με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα είναι διαθέσιμο για επαναγορά κατά το τέλος της υπάρχουσας συνδρομής.

14. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση του λογαριασμού τους και την επιστροφή της αξίας της συνδρομής τους εντός 14 ημερών από την ενεργοποίηση της υπό τη προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει χρήση κάποιου δωρεάν πακέτου μηνυμάτων ή άλλων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση κάποιου δωρεάν πακέτου αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό της επιστροφής. Από το ποσό της επιστροφής θα αφαιρεθούν επιπλέον τυχόν διαφορές συναλλάγματος ή έξοδα τραπέζης τα οποία βαρύνουν τον πελάτη.

16. Ο όρος PELATOLOGIO αποτελεί σήμα κατατεθέν και απαγορεύεται η χρήση του για υπηρεσίες που σχετίζονται με τον παγκόσμιο ιστό ή υπηρεσίες και αναφορές που βλάπτουν την αξιοπιστία και την φήμη της εταιρίας. Η εταιρία μας διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να κινηθεί δικαστικά για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της. Σε περίπτωση αντιδικίας αρμόδια είναι τα δικαστήρια Νεάπολης / Ιεράπετρας.

17. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας και να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες με σκοπό να πιστοποιήσει την εγκυρότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων σας.

Ξεκινήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 30 ημέρες.

ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Στη συνέχεια επιλέξτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με το δωρεάν πακέτο ή με κάποιο με επιπλέον δυνατότητες

Μας εμπιστεύονται: