14/02/2023

Με χαρά, εμείς στο Oxygen Pelatologio (Cloud Services ΙΚΕ) ανακοινώνουμε την ένταξη μας στον ΣΕΒ (Σύνδεσμο επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και το γεγονός ότι γίναμε μέλος μιας ομάδας σύγχρονων, ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που έχουν ως όραμα τη δημιουργία μιας οικονομικά ισχυρής και κοινωνικά δίκαιης χώρας.

Το Oxygen Pelatologio ενστερνίζεται πλήρως το όραμα του ΣΕΒ, ένα όραμα που σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Η ένταξη μας στον ΣΕΒ αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή θα μας αποφέρει μοναδικά και πολλαπλά οφέλη καθότι θα ενισχυθεί η παρουσία της εταιρείας μας στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και θα μας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουμε νέους δεσμούς και να αξιολογήσουμε νέες επιχειρηματικές προοπτικές.

Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί σήμερα, άμεσα και έμμεσα, περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων την οικονομίας. Συνεργάζεται με κοινωνικούς εταίρους και με ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο την προώθηση και υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών, την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Το να είμαστε μέλη του ΣΕΒ είναι μεγάλη τιμή συνοδευόμενη από ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων όπως η συμμετοχή στη διαμόρφωση κρίσιμων προτάσεων για το παρόν και το μέλλον της επιχειρηματικότητας, η πρόσβαση σε τεκμηριωμένες έρευνες, εξειδικευμένη γνώση και εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης με άλλα μέλη του ΣΕΒ, θεσμικούς εκπροσώπους, φορείς & επενδυτές τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το να γίνουμε μέλη του ΣΕΒ είναι ένα μεγάλο βήμα για εμάς, καθώς θα επηρεάσει άμεσα την εξέλιξή μας στο σημερινό και ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.