Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

09/09/2019

Pelatologio και σύνδεση με την ΑΑΔΕ - Ηλεκτρονική τιμολόγηση & Ηλετκρονικά βιβλία

Για το 2020 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων από την ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή αυτή θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων κατά την διαδικασία τιμολόγησης και την ολοκλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Στο Pelatologio.gr είμαστε έτοιμοι για την διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας χωρίς επιπλέον κόστος και επιβαρύνσεις για όλους τους χρήστες που διαθέτουν μια ενεργή συνδρομή (Βασική, Επαγγελματική ή Εταιρική).

Όλοι οι χρήστες μας θα ενημερωθούν με εσωτερικό μήνυμα για περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.

Μας εμπιστεύονται: