Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

11/07/2019

Η επέκταση των χαρακτηριστικών της εφαρμογής συνεχίζεται προσθέτοντας τη δυνατότητα καταχώρισης αναλυτικών εξόδων επιχείρησης (αγοράς) τα οποία ενημερώνουν αυτόματα και το απόθεμα της αποθήκης σας.

Καταχώρηση εξόδων με αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης

Είναι μια λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη σε επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται πολύ συχνά με προμηθευτές και αγοράζουν καθημερινά πολλά διαφορετικά προϊόντα απαλείφοντας έτσι την ανάγκη για ξεχωριστή ενημέρωση των αποθηκών τους για κάθε προϊόν.
 

Η επέκταση είναι άμεσα διαθέσιμη σε όσους λογαριασμούς έχουν το module της αποθήκης / υπηρεσιών στη συνδρομή τους χωρίς επιπλέον κόστος και μπορείτε να το εγκαταστήσετε δωρεάν μέσα από το Market / Επεκτάσεις της εφαρμογής.


Μετά την εγκατάσταση του module μπορείτε να βρείτε την νέα οθόνη καταχώρησης αναλυτικών εξόδων από το κεντρικό menu : «ΕΞΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ / + Αναλυτικό έξοδο» όσο και από το πλήκτρο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ»

Οθόνη καταχώρησης αναλυτικού εξόδου - Αναλυτικές γραμμές

Επιπλέον προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εξαγωγής όλων των επαφών σε αρχείο Excel ανεξαρτήτως ομάδας όπως επίσης και η μαζική εξαγωγή όλων των προϊόντων σε Excel για καλύτερα οργάνωση και εποπτεία του πελατολογίου και των αποθεμάτων σας.

Μαζική εξαγωγή προϊόντων

Μας εμπιστεύονται: