Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

01/09/2017

Σας ενημερώνουμε ότι από 5/09/2017 έως το αργότερο στο τέλος του μήνα δεν θα είναι για διαθέσιμο για χρήστη των module του custom mail server με σκοπό να γίνουν σημαντικές αναβαθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας του.

Η διακοπή θα επηρεάσει όσους χρήστες έχουν εγγραφεί και ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία από 1/8/2017 έως και σήμερα και έχουν λογαριασμό Corporate.

Η αποστολή των emails / παραστατικών θα γίνεται κανονικά από τον Default mail server του Pelatologiou.

Μας εμπιστεύονται: