Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

03/03/2019

Το συγκεκριμένο update είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού θέτει τις βάσεις για νέες καινοτόμες λειτουργίες οι οποίες θα επιτρέψουν πολύ σύντομα να διαμορφώσετε εσείς τα δικά σας πακέτα συνδρομών σύμφωνα με τις ανάγκες σας αλλά και να εγκαταστήσετε επιπλέον δυνατότητες και επεκτάσεις στο λογαριασμό σας.

Σε αυτήν την αναβάθμιση όλοι οι χρήστες πακέτου συνδρομής Basic ή μεγαλύτερης θα βρουν την επιλογή «Επεκτάσεις / Market» στο menu εφαρμογών επάνω δεξιά από την οποία θα μπορούν στο μέλλον να επεκτείνουν τις δυνατότητες του λογαριασμού τόσο με νέες εφαρμογές όσο και με πακέτα επιπλέον δυνατοτήτων.

App Market - Επέκταση χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ανάλογα με την επιπλέον εφαρμογή ή επέκταση μπορεί να είναι δωρεάν ή να έχει κάποιο επιπλέον κόστος επιτρέποντας σας έτσι να διαμορφώσετε μελλοντικά την εφαρμογή με τις δυνατότητες που θέλετε και ανάλογα το τελικό της κόστος χωρίς να περιορίζεστε από τα χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου.

Στην επιλογή «Επεκτάσεις» θα βρείτε την εφαρμογή File Manager (1GB) με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ η οποία δίνει σε όλους τους χρήστες με ενεργή συνδρομή δωρεάν για 3 μήνες την εφαρμογή ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων στο cloud και την επισύναψη τους στις καταχωρήσεις που κάνουν μέσα από το Pelatologio.gr.

Δωρεάν δοκιμή νέων εφαρμογών

Μετά τη λήξη της δωρεάν περιόδου των 3 μηνών (η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει από τους χρήστες και μελλοντικά) μπορείτε να επιλέξετε εάν χρειάζεστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή και να προχωρήσετε στην αγορά ενός πακέτου επέκτασης για το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει. Σημειώστε ότι σε ορισμένα πακέτα συνδρομών (όπως το Εταιρικό) μετά το πέρας των 3 μηνών η εφαρμογή θα ενσωματωθεί χωρίς επιπλέον κόστος στο λογαριασμό των χρηστών.

 

Στο συγκεκριμένο update οι σημαντικότερες αναβαθμίσεις / αλλαγές είναι οι παρακάτω :


1.Νέες δυνατότητες στην διαχείριση εργασιών

Πλέον μπορείτε να κάνετε μαζικές αλλαγές σε εργασίες όπως να ορίσετε ποια tasks είναι χρεώσιμα, να μετακινήσετε πολλές εργασίες σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή να αλλάξετε τον υπεύθυνο για μια ομάδα από εργασίες κτλ.


Νέες δυνατότητες μαζικής αλλαγής εργασιών
 

2. Νέα Αναφορά ΜΥΦ και εξαγωγή αρχείου προς υποβολή

Προστέθηκε μια νέα αναφορά ΜΥΦ η οποία παράγει ταυτόχρονα έτοιμο αρχείο XML για εισαγωγή στο taxisnet ή σε τρίτα συστήματα. Οι αναφορές μπορούν να είναι ανά τρίμηνα ή ανά έτος ανάλογα τις ανάγκες σας.

Αναφορά ΜΥΦ και εξαγωγή σε Excel

 

3.Κωδικοί προϊόντων στα παραστατικά

Προστέθηκε η δυνατότητα για όσους έχουν το module της αποθήκης να εκτυπώνεται αυτόματα πάνω στα παραστατικά μπροστά από την περιγραφή του κάθε προϊόντος ο κωδικός που αυτό έχει από την αποθήκη σας (η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον πίνακα ελέγχου των παραστατικών).

Εκτύπωση κωδικών προϊόντων στα τιμολόγια

 

4.Νεα επιλογή στις επιταγές «Επιστροφή»

Προστέθηκε μια νέα κατάσταση στις επιταγές «Επιστροφή» η οποία καθορίζει εάν μια επιταγή που λάβατε την επιστρέψατε στον παραλήπτη (και άρα δεν υπολογίζετε σε κανένα άθροισμα εσόδων ή εξόδων). Η λειτουργία της είναι παρόμοια με την Ακύρωση όμως σε αυτήν την περίπτωση η επιταγή συνεχίζει να εμφανίζεται στην καρτέλα του πελάτη χωρίς την ανάγκη να πραγματοποιήσετε ξεχωριστή αναζήτηση.

Επιταγές με επιλογή για επιστροφή στον πελάτη

 

5.Δυνατότητα επισύναψης αρχείων

Πλέον ανάλογα με τον λογαριασμό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα αποθήκευσης και επισύναψης πολλαπλών αρχείων σε κάθε εγγραφή σας (Τιμολόγια, ειδοποιήσεις, έσοδα, έξοδα κτλ). Η συγκεκριμένη λειτουργία πρόκειται για extra επέκταση και θα δοθεί δωρεάν για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών σε όλους τους χρήστες με ενεργή συνδρομή ΒΑΣΙΚΗ ή μεγαλύτερη.

Αποθήκευση αρχείων - αποθήκευση στο Cloud

 

6. Δημιουργία Ειδοποίησης χωρίς Εταιρικά στοιχεία

Μια χρήσιμη λειτουργία η οποία θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν οι «Ειδοποιήσεις» και για διαφορετικά έντυπα είναι η δυνατότητα να εκδοθούν χωρίς την εκτύπωση εταιρικών στοιχείων όπως το ΑΦΜ και η ΔΟΥ αλλά με δυνατότητα εκτύπωσης κανονικά της σειράς και του λογότυπου σας (Η δημιουργία και εκτύπωση χωρίς στοιχεία μπορεί να γίνει κατά την δημιουργία ή την επεξεργασία μιας ειδοποίησης από το checkbox επάνω αριστερά).

Απόκρυψη στοιχείων στις ειδοποιήσεις

 

7. Προεπιλογή σε αποδείξεις λιανικής

Προστέθηκε η δυνατότητα εκτός από τον προεπιλεγμένο τύπο τιμολογίου να επιλέξετε και τον προεπιλεγμένο τύπο αποδείξεις λιανικής.

Προεπιλογή τύπου αποδείξεων

 

8. Εκτύπωση ώρα έκδοσης στα παραστατικά 

Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης στα Δελτία Αποστολής και στα Τιμολόγια της ώρας έκδοσης του παραστατικού (η λειτουργεία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον πίνακα ελέγχου).

Εκτύπωση ώρας έκδοσης στα παραστατικά

 

9. Αναζήτηση στοιχείων από TaxisNET 

Προστέθηκε η δυνατότητα κατά την δημιουργία ή επεξεργασία μιας επαφής της αναζήτησης των στοιχείων τιμολόγησης ή ενημέρωσης τους από τη βάση δεδομένων του TaxisNet.

Ανανέωση και αναζήτηση στοιχείων τιμολόγησης από το taxisnet

 

10. Ανανέωση συνδρομής & πίστωστης χρημάτων 

Άλλαξε ο  τρόπος ανανέωσης της συνδρομής και τώρα μπορείτε να κάνετε επέκταση της συνδρομή σας ακόμα και 1 μήνα πριν από τη λήξη της διατηρώντας όλες τις εφαρμογές και τις custom ρυθμίσεις σας ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε η λειτουργία εσωτερικών συναλλαγών – πίστωσης χρημάτων στο λογαριασμό σας και χρήση τόσο για την αποστολή sms, όσο και για την επέκταση / ανανέωση χαρακτηριστικών.

Νέος τρόπος ανανέωσης συνδρομής και πίστωσης χρημάτων στο λογαριασμό σας

 

Παράλληλα έγιναν δεκάδες διορθώσεις και βελτιώσεις στο interface, σε λεκτικά, αναφορές και αλγορίθμους επεξεργασίας για ταχύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη ευχρηστία ενώ μπήκαν οι βάσεις για την μελλοντική επέκταση και παραμετροποίηση σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.

 

v 1.77

Μας εμπιστεύονται: