Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

21/08/2017

Νέες αλλαγές και δυνατότητες είναι διαθέσιμες από σήμερα με σκοπό να κάνουμε το Πελατολόγιο ακόμα πιο εύχρηστο και ολοκληρωμένο καλύπτοντας τις ανάγκες σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Όπως θα δείτε στο menu στα αριστερά σας έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές με εντονότερη τον διαχωρισμό των εσόδων/εξόδων καθώς επίσης και το νέο menu επιταγών το οποίο είναι διαθέσιμο από το επαγγελματικό πακέτο και πάνω.

Πιο συγκεκριμένα :

Επιταγές : Προστέθηκε η διαχείρισης εισερχόμενων και εξερχόμενων επιταγών καθώς επίσης και νέες πηγές δεδομένων στο ημερολόγιο (διαθέσιμη από το επαγγελματικό πακέτο και πάνω).

Διαχείριση εξόδων : Mπορείτε να προχωρήσετε στη τμηματική εξόφληση ενός εξόδου / δαπάνης με αναλυτική καταγραφή για κάθε πληρωμή που έχετε κάνει. Με το τρόπο αυτό δεν χρειάζεται πλέον να καταχωρείτε τα έξοδα σας τμηματικά (όπως για παράδειγμα τη πληρωμή του ΦΠΑ σε δόσεις).

Διαχωρισμός πελατών προμηθευτών : κάθε καταχωρημένη επαφή μπορεί να είναι μόνο πελάτης, μόνο προμηθευτής ή και τα δύο ταυτόχρονα. Παραμένει φυσικά η επιλογή να καταχωρήσετε δύο εντελώς ξεχωριστές επαφές με το ίδιο ΑΦΜ (μια ως προμηθευτή και μια ως πελάτη).

Νέες αναφορές : Προστέθηκαν νέες αναφορές και καρτέλες πελατών / προμηθευτών για ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση των οικονομικών και των κινήσεων σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας προτείνουμε να αδειάζετε την cache μνήμη του browser σας (hard reset) πριν τη χρήση της εφαρμογής.

v 1.25

Μας εμπιστεύονται: