Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

03/09/2018

1. Έγινε επέκταση της αναφοράς δραστηριότητας ανά πελάτη / ανα προμηθευτή η οποία πλέον εμφανίζει και τις κινήσεις που έχουν γίνει για κάθε επαφή με ανάλυση ανά διαφορετική διεύθυνση (ισχύει για Τιμολόγια Πώλησης-Δελτία αποστολής και Δελτία αποστολής).

2. Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης των επαφών στις αναφορές και με το nickname.