Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

19/02/2024

Μέχρι και αυτή την στιγμή έχουν βγει οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις διασύνδεσης των παραδοσιακών ταμειακών μηχανών και παραδοσιακών φορολογικών μηχανισμών με τα συστήματα POS για την χρέωση κάρτας με κλειδωμένο ποσό.

Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν παραδοσιακές ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς θα πρέπει να συμβουλευτούν άμεσα τον μηχανογράφο τους καθώς και τον προμηθευτή του POS τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη απαίτηση θα εφαρμοστεί τόσο και στα Cloud ERP (εκτός τα επαγγέλματα που με βάση το ΚΑΔ τους εκδίδουν μη θεωρημενες ΑΛΠ) όσο και στις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ERP και CLOUD Ταμειακής) μόλις οριστικοποιηθούν και υλοποιηθούν οι προδιαγραφές διασύνδεσης των συστημάτων POS από τους παρόχους POS.

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους παρόχους συσκευών POS με σκοπό να υποστηρίξουμε στις Cloud λύσεις μας και στην υπηρεσία παρόχου Oxygen όσα περισσότερα συστήματα χρέωσης είναι δυνατόν.

Για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη θα επανέλθουμε εκ νέου.

Μας εμπιστεύονται: