Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

21/12/2023

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 διοργανώθηκε ένα τρίωρο workshop στο Ηράκλειο Κρήτης, με τίτλο “The right people, doing the right things, right”. 

Περισσότεροι από 20 επιχειρηματίες της Κρήτης παρακολούθησαν το Workshop το οποίο επικεντρώθηκε σε θέματα καίριας σημασίας, όπως η  εύρεση των κατάλληλων στελεχών και η ανάπτυξη στρατηγικής μιας επιχείρησης, με βάση τις αρχές της μεθοδολογίας Topgrading. 

Στo workshop συζητήθηκαν και αναλύθηκαν εκτενέστερα τα εξής:

  • Εύρεση των κατάλληλων στελεχών & βήματα εξέλιξης και ενσωμάτωσής τους στην ομάδα
  • Επιχειρηματικοί στόχοι 3ετιας & ανάλυση αποτελεσμάτων
  • Παρακολούθηση & επίτευξη απαιτούμενων στόχων, αλλά και διορθωτικές κινήσεις σε μια ομάδα που δεν αποδίδει
  • Κατανομή στόχων στα μέλη κάθε ομάδας με βάση τις αρχές της μεθοδολογίας “Topgrading - Στρατηγική επιχειρήσεων”

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την συμμετοχή της Oxygen στο workshop καθώς όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να προβληματιστούν, να μάθουν και να ανταλλάξουν πολύ σημαντικές πληροφορίες & εμπειρίες!

Μας εμπιστεύονται: