Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

03/12/2023

H νέα αναβάθμιση του Oxygen Pelatologio v1.99.5, που φέρνει μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις και προσθήκες στην εμπειρία σας είναι διαθέσιμη.

Οι σημαντικότερες αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα αναβάθμιση περιλαμβάνουν:
 

1. Δυνατότητα Έκπτωσης στην Cloud Ταμειακή & Αναβάθμιση ταχύτητας

Πλέον η cloud ταμειακή υποστηρίζει έκπτωση ανά γραμμή. Μπορείτε να ορίσετε την έκπτωση του κάθε προϊόντος, και το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται πλέον συνολικά για όλες τις γραμμές και όχι για κάθε γραμμή μεμονωμένα. Ακόμη, αν ένα προϊόν είναι περασμένο στην αποθήκη και έχει έκπτωση, η έκπτωση θα εμφανίζεται ξεχωριστά κατά την τιμολόγηση.

Έγιναν επιπλέον αλλαγές και βελτιώσεις στο UI και στη λειτουργικότητα της Cloud Ταμειακής και πλέον υποστηρίζει δεκάδες χιλιάδες κωδικούς για χρήση με barcode scanner.

 

2. Μετατροπή Δελτίου Παραλαβής σε παραστατικό Αυτοτιμολόγησης

Ένα δελτίο παραλαβής μπορεί πλέον να μετατραπεί αυτόματα σε παραστατικό αυτοτιμολόγησης χωρίς να υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστή καταχώρηση. Κατά την μετατροπή σε αυτοτιμολόγηση, το σύστημα δεν πραγματοποιεί κινήσεις ξανά στις αποθήκες.

 

3. Αναφορά σφαλμάτων για την μη υποβολή παραστατικών στο myDATA

Το σύστημα πλέον ενημερώνει τον χρήση για την μη υποβολή του παραστατικού καθώς και για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο, όπως για παράδειγμα οι χαρακτηρισμοί κατά την υποβολή των παραστατικών.
 

4. Υποστήριξη Google Pay & Apple Pay για την εξόφληση των παραστατικών σας

Μέσα από τα Oxygen Payments, σε links και σε παραστατικά, προστέθηκε η δυνατότητα εξόφλησης από τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας Google Pay & Apple Pay.

5. Άθροισμα Γραμμών με τα ίδια προϊόντα στις Ειδοποιήσεις & Επιλογές Εκτύπωσης

Κατά την δημιουργία μιας ειδοποίησης ή κατά την μετατροπή ενός παραστατικού σε ειδοποίηση, μπορεί να πραγματοποιηθεί ομαδοποίηση γραμμών που περιλαμβάνουν τα ίδια προϊόντα. Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται ανά αποθήκη και ανά τιμή μονάδας, έτσι ώστε να δημιουργούνται μικρότερα σε μέγεθος παραστατικά χωρίς επαναλαμβανόμενες γραμμές.

Επίσης, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίσετε στις ειδοποιήσεις, την εκτύπωση της συνολικής αξίας. Η απόκρυψη είναι χρήσιμο χαρακτηριστικό όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ως δελτίο προσφοράς για διαφορετικά και ανεξάρτητα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

6. Δυνατότητα αλλαγής των τελικών ποσών στα Πιστωτικά προμηθευτή

Μπορείτε πλέον να αλλάξετε το τελικό ποσό (καθαρή αξία, ΦΠΑ, Σύνολο) στα πιστωτικά παραστατικά προμηθευτή έτσι ώστε να μειωθούν τα προβλήματα αποκλίσεων εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου στρογγυλοποίησης τρίτων εφαρμογών.

 

7. Επιλογή καθεστώς ΦΠΑ ανά επαφή & αυτόματη αλλαγή του ΦΠΑ

Η εφαρμογή κατά την επιλογή μιας επαφής η οποία έχει απαλλαγή ΦΠΑ ή είναι σε μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ θα κάνει αυτόματα την αλλαγή σε όλες τις υπάρχουσες αναλυτικές γραμμές του παραστατικού (όχι στις νέες που θα προστεθούν). Επιπλέον, κατά την επιλογή της επαφής πριν από την έκδοση του παραστατικού υπάρχει σχετική ένδειξη για το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο ανήκει.

 

8. Εμφάνιση αιτιολόγησης ΦΠΑ κατά την δημιουργία, προεπισκόπηση ή επεξεργασία ενός παραστατικού

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά τον τύπο του ΦΠΑ που έχετε επιλέξει στις αναλυτικές γραμμές. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις με πολλαπλά ΦΠΑ σε ένα παραστατικό ή σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν αλλαγές και διορθώσεις στο ΦΠΑ σε παραστατικά με πολλαπλές αναλυτικές γραμμές.

 

9. Προστέθηκε επιπλέον πεδίο “Σχετική Σειρά” στα πιστωτικά προμηθευτή

Δημιουργήθηκε ξεχωριστό πεδίο με τίτλο "σειρά" στα παραστατικά πιστωτικών προμηθευτών, για την καλύτερη οργάνωσή τους.

 

10. Δυνατότητα απενεργοποίησης μιας επαφής

Δημιουργήθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να ορίσετε εάν μια επαφή είναι ενεργή ή όχι μέσα στο σύστημα, έτσι ώστε στις αναφορές, στην αναζήτηση και στη τιμολόγηση η επαφή να μην είναι διαθέσιμη. Η λειτουργία αυτή θα φανεί χρήσιμη αν υπάρχουν επαφές που έχετε τιμολογήσει παλαιότερα και δεν σκοπεύετε να τιμολογήσετε ξανά στο μέλλον (πχ επισκέπτης από το εξωτερικό).

 

11. Απόδειξη είσπραξης στα Αγγλικά

Προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων είσπραξης για εξοφλήσεις παραστατικών ή προκαταβολές και στην αγγλική γλώσσα.

 

Επιπρόσθετες αλλαγές:

  • Έγιναν βελτιώσεις στις επαφές, στις ομάδες επαφών και αποθηκών ενώ ταυτόχρονα βελτιώθηκε η απεικόνιση στις αποδείξεις λιανικής τόσο μέσα από την Cloud Ταμειακή όσο και στην εκτύπωση 80mm μέσα από το ERP
  • Προστέθηκαν έλεγχοι κατά την έκδοση ενός παραστατικού ώστε να αποφευχθούν σφάλματα από τον χρήστη και έγιναν μικρές βελτιώσεις στις καρτέλες πελατών / προμηθευτών αλλά και στην συνολική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
  • Προστέθηκαν επιπλέον δικαιώματα πρόσβασης σχετικά με τα tasks (εργασίες) για τους υποχρήστες.
  • Έγιναν μικρές βελτιώσεις στην αποστολή SMS αλλά και στην αναφορά για το ιστορικό των online συναλλαγών.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα στην εφαρμογή, κατά την αναλυτική αναζήτηση προϊόντων να επιτρέπονται περισσότερα από 2.000 αποτελέσματα εφόσον είναι απαραίτητο.
  • Δυνατότητα καταχώρησης πελάτη λιανικής μέσα από την Cloud Ταμειακή μόνο με το όνομα του.

Βελτιώσεις και διορθώσεις:

  • Έγιναν διορθώσεις στον υπολογισμό των εξόδων / υπόλοιπο προμηθευτή για εγγραφές οι οποίες έχουν παρακράτηση φόρου.
  • Βελτίωση στην εκτύπωση πολλαπλών barcodes ανά σελίδα από την αποθήκη και βελτιώσεις στην ενημέρωση του χρήση για την έκπτωση που έχει ένας πελάτης κατά την μετατροπή ενός παραστατικού σε άλλο.
  • Διορθώσεις στην αναζήτηση προϊόντων σε αποθήκες οι οποίες έχουν οριστεί ως μη ενεργές.
  • Διόρθωση στη χώρα του πελάτη κατά τη δημιουργία επαφής μέσα από την Cloud Ταμειακή.

Μας εμπιστεύονται: