Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

15/12/2022

Το Oxygen Pelatologio είναι εγκεκριμένος προμηθευτής για τα προγράμματα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων”. Η συγκεκριμένη δράση, επιδοτεί δαπάνες που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έως 90% με τη μορφή Voucher (ηλεκτρονικών επιταγών).

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, 100.000 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν με 180 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ψηφιακή ωριμότητα των ΜμΕ σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαργύρωση του Voucher εδώ.