Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

29/01/2022

Η παρακάτω ενημέρωση αφορά μόνο όσους χρήστες έχουν συνδεθεί με την υπηρεσία myDATA REST API (Σύνδεση ERP) και όχι όσους έχουν σύνδεση Υπηρεσίας Παρόχου Oxygen.

Σας ενημερώνουμε σε συνέχεια και της επίσημης ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ ότι θα πρέπει να υποβάλετε ξανά τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί (και έχουν λάβει ΜΑΡΚ) στις 20/01/2022 έως και 21/01/2022 19:00 μμ εξαιτίας προβλήματος που αντιμετώπισε η ΑΑΔΕ/myDATA στα συστήματα της.

Τα παραστατικά σας έχουν λάβει ΜΑΡΚ/UID όμως η ΑΑΔΕ δεν διατήρησε ολόκληρο το αρχείο αυτών των ΜΑΡΚ οπότε θα πρέπει τα παραστατικά σας να υποβληθούν ξανά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να λάβουν νέα σήμανση.
 

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των παραστατικών σας εδώ