Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

10/05/2017

Θεωρήσαμε σημαντικό να δημιουργήσουμε μια σελίδα αποκλειστικά με τα νέα και τις αναβαθμίσεις της εφαρμογής ώστε να έχετε μια σαφή εικόνα της εξέλιξης και των αλλαγών που γίνονται στη πλατφόρμα τόσο μέσα από το website όσο και από το facebook.

Μέσα από αυτήν εδώ την ενότητα θα έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε πιο αναλυτικά τις αλλαγές και τις δυνατότητες της εφαρμογής οι οποίες θα μπορούν να συνοδεύονται και από εικόνες αλλά και από συνοδευτικά αρχεία εάν αυτό είναι απαραίτητο.