Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

26/02/2018

Προστέθηκε η δυνατότητα να αντιστοιχήσετε ένα έξοδο με κάποιον πελάτη σας έτσι ώστε να ξέρετε ότι η επιχείρηση σας έχει ξοδέψει το Χ ποσό για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ψ πελάτη.

Το χαρακτηριστικό αυτό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις μεταπώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών τις οποίες αγοράσατε για να καλύψετε τις ανάγκες ενός έργου που σας έχει αναθέσει κάποιον συγκεκριμένος πελάτης.

Η σύνδεση του εξόδου με έναν πελάτη γίνεται από την οθόνη καταχώρησης εξόδου και οι αναλυτικές εγγραφές με τα συνδεδεμένα έξοδα εμφανίζονται στην γενική καρτέλα του πελάτη σας.

v 1.53