Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

19/01/2018

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν διορθώσεις στη διαδικασία δημιουργίας αποδείξεων λιανικής και πλέον μπορείτε να εκδώσετε αποδείξεις λιανικής χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ΑΦΜ / ΔΟΥ στον πελάτη.

Μας εμπιστεύονται: