Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών

Μάθετε περισσότερα για τους
νέους χρόνους διαβίβασης
από 01/01/2024

Διαβάστε εδώ

06/04/2021

Από σήμερα είναι διαθέσιμη σε όλους του χρήστες μια επιπλέον κύρια αναβάθμιση της εφαρμογής η οποία εισάγει πολλές αλλαγές σε διαδικασίες και προσθέτει επιπλέον λειτουργικότητα κυρίως στον τομέα της τιμολόγησης, της αυτοτιμολόγησης, της εισαγωγής φόρων και κρατήσεων αλλά και της υποβολής των παραστατικών σας στο myDATA.

Αυτοτιμολόγηση - Τιμολόγια Αγοράς

1. Προστέθηκε ξεχωριστό κύκλωμα για Αυτότιμολόγηση (Τιμολόγια Αγοράς) το οποίο θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των τιμολογίων και επιπλέον προσθέτει αυτόματα το απόθεμα στην αποθήκη σας ενημερώνοντας παράλληλα και τις κινήσεις των προϊόντων (εφόσον είναι περασμένα στην αποθήκη σας). Υποστηρίζουν πολλαπλές σειρές και με διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου / Ρυθμίσεις Τιμολογίων.

Αυτοτιμολόγηση - Τιμολόγια Αγοράς  - Αγρότες

Νέο σύστημα φόρων

2. Άλλαξε εντελώς ο τρόπος εισαγωγής και διαχείρισης φόρων στα παραστατικά σας όπως κρατήσεις, παρακρατήσεις και χαρτόσημα καλύπτοντας σχεδόν όλο το εύρος των πιθανών συνδυασμών με τρόπο απλό και κατανοητό αφού πλέον μπορούν να εφαρμοστούν φόροι και κρατήσεις τόσο σε κάθε γραμμή ξεχωριστά όσο και στο σύνολο του παραστατικού σε μορφή κατάλληλη για την υποβολή στο myDATA. Σημειώστε ότι τα παραστατικά με το παλιό σύστημα φόρων δεν έχουν επηρεαστεί αλλά στη περίπτωση δημιουργίας από πρότυπο ή επεξεργασίας τους, οι φόροι θα πρέπει να περαστούν ξανά μέσα από το νέο interface.

Νέο κύκλωμα φόρων , κρατήσεων , παρακρατήσεων

Ξεχωριστοί χαρακτηρισμοί για Λιανική / Χονδρική

3. Προστέθηκε διαχωρισμός χαρακτηρισμών myDATA των προϊόντων για πώληση χονδρικής και πώληση λιανικής ώστε το σύστημα να τραβάει αυτόματα τους ανάλογους χαρακτηρισμούς στα τιμολόγια καις τις αποδείξεις λιανικής. Επιπρόσθετα ένα προϊόν πλέον μπορεί να συνοδεύεται από ενσωματωμένο φόρο (π.χ. Φόρος διαμονής) ώστε να υπάρχουν και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των κινήσεων. Χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο για παράδειγμα στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Νέοι χαρακτηρισμοί για χονδρική και λιανική πώληση αγαθών και υπηρεσιών

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ BASIC

4. Προστέθηκε η δυνατότητα στα πακέτα Basic να αποθηκευτούν έως και 30 διαφορετικές υπηρεσίες με προκαθορισμένα στοιχεία όπως περιγραφή, τιμή μονάδας, χαρακτηρισμοί myDATA, επιπλέον φόροι κτλ.

Επιπλέον αλλαγές

5. Μπορείτε πλέον να ορίσετε ότι ένα έξοδο έχει εξοφληθεί χωρίς αντιστοίχιση συγκεκριμένων πληρωμών αλλά απλά από το σύνολο του πελάτη (όπως και στα Τιμολόγια).

Σημειώστε ότι άλλαξε γενικά η ορολογία «Ολοκληρώθηκε χωρίς Πληρωμές» σε «Εξοφλήθηκε Χ/Α» (Χωρίς Αντιστοίχιση).

 

6. Προστέθηκαν αναλυτικές οδηγίες χρήσης σε PDF για όλες τις βασικές λειτουργίες και modules της εφαρμογής (Γρανάζι / Οδηγίες Χρήσης).

Νέες Αναλυτικές Οδηγίες χρήσης σε PDF

7.  Άλλαξε ο τρόπος εμφάνισής των σφαλμάτων από το εικονίδιο του myDATA όπου πλέον εμφανίζει τόσο τα παραστατικά σε αναμονή που πρέπει να στείλετε όσο και αυτά που επέστρεψαν με σφάλμα από την ΑΑΔΕ.

8.  Βελτιώθηκε ο μαζικός χαρακτηρισμός / αποχαρακτηρισμός προϊόντων από τη λίστα των προϊόντων αλλά και από τις κατηγορίες προϊόντων – υπηρεσιών.

 

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω έγιναν δεκάδες διορθώσεις και βελτιώσεις σε μικρά θέματα όπως αρίθμηση σελίδων στην δημιουργία PDF με πολλαπλά παραστατικά, μεγάλωσαν λίγο τα γράμματα στις αναλυτικές γραμμές των τιμολογίων, βελτιώθηκαν πολλά από τα exports καθώς και νέοι έλεγχοι κατά την τιμολόγηση με δυνατότητα απενεργοποίησης από τον πίνακα ελέγχου

Μας εμπιστεύονται: