Oxygen All in One

Ταμειακή και POS - σε μία συσκευή! Πιστοποιημένη λύση από την ΑΑΔΕ

Δείτε περισσότεραgo

13/02/2021

Από σήμερα είναι διαθέσιμη η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής η οποία προσθέτει αρκετές νέες δυνατότητες, βελτιώνει υπάρχουσες διαδικασίες και φυσικά διορθώνει μικρά σφάλματα που έχουμε εντοπίσει. Η βοήθεια σας και οι προτάσεις σας είναι πολύτιμες στην διαρκή εξέλιξη της εφαρμογής και των υπηρεσιών μας και ελπίζουμε όλα τα νέα χαρακτηριστικά να σας φανούν χρήσιμα και ουσιαστικά.

Τιμολόγηση

1.Αφαιρέθηκε η δυνατότητα στο νούμερο του παραστατικού να υπάρχουν γράμματα αφού πλέον η ΑΑΔΕ/myDATA δεν δέχεται τα συγκεκριμένα παραστατικά. Το νούμερο του παραστατικoύ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ακέραιος αριθμός ενώ για την χρήση γραμμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σειρές παραστατικών.

2. Προστέθηκε παράλληλα με τις παρακρατήσεις και η δυνατότητα κρατήσεων στη συνολική αξία του παραστατικού (οι κρατήσεις εφαρμόζονται στην καθαρή αξία του παραστατικού) και μπορούν να υπολογιστούν αυτόματα % ή με χειροκίνητη καταχώρηση απευθείας το ποσό που θέλετε.

3.Προστέθηκαν επιπλέον τα πεδία Πινακίδα Οχήματος & Επιπλέον σχόλια (π.χ. ώρα) στα τιμολόγια και στα δελτία αποστολής και με δυνατότητα αναζήτησης ενός παραστατικού με βάση την πινακίδα του οχήματος μεταφοράς. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα διευκολύνει πολύ την οργάνωση των εταιριών που πραγματοποιούν συχνές μεταφορές με διαφορετικά οχήματα/οδηγούς.

4.Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των τιμολογίων, των αποδείξεων και των πιστωτικών τιμολογίων σε διάσταση 80mm κατάλληλη για θερμικούς εκτυπωτές με πλήρη υποστήριξη γραφικών και QR Code. Ο συγκεκριμένος τρόπος εκτύπωσης θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιπτώσεις τιμολόγησης από αυτοκίνητο ή γενικά σε εξωτερικό χώρο όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή Α4.

5. Μπορείτε πλέον να κατεβάζετε τα τιμολόγια για την αγορά της συνδρομής σας μέσα από την ενότητα «Ιστορικό Συναλλαγών».

Αναλυτικά Έξοδα

1. Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής έκπτωσης ανά γραμμή προϊόντος στα αναλυτικά έξοδα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή των προϊόντων από προμηθευτές στα οποία έχει εφαρμοστεί έκπτωση χωρίς επιπλέον υπολογισμούς από τη μεριά σας αλλά και για να έχετε μια αναλυτικότερη εικόνα στις αγορές σας.

2. Προστέθηκε παράλληλα και η δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα αναλυτικό έξοδο από κάποιο άλλο με τη λειτουργία «Χρήση ως πρότυπο» η οποία θα διευκολύνει πολύ στις περιπτώσεις που υπάρχει συχνά η ανάγκη καταχώρησης παρόμοιων εξόδων.

Νέες λειτουργίες στα αναλυτικά έξοδα - Δημιουργία από άλλο έξοδο + Έκπτωση

Αποθήκες / Προϊόντα

1.Μαζικό Δελτίο Κίνησης

Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής μετακίνησης προϊόντων / Μαζικό Δελτίο Κίνησης. Πλέον μπορείτε να επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε μαζικά από τη λίστα και να τα μετακινήσετε ή να αλλάξετε το απόθεμά τους παράγοντας ταυτόχρονα και το ανάλογο εκτυπωτικό. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις συχνής μετακίνησης αποθεμάτων από μια αποθήκη σε μία άλλη (π.χ. από την Κεντρική αποθήκη στο αυτοκίνητο διανομής και πίσω) ή σε συχνή ενημέρωση του αποθέματος σε πολλά προϊόντα ταυτόχρονα. Το εκτυπωτικό μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία μεταφοράς, πινακίδα κυκλοφορίας αλλά και τίτλο της επιλογής σας (Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε από τον πίνακα ελέγχου / διαχείριση χρηστών / Αποθήκες τα απαραίτητα δικαιώματα.).

2.Πολλαπλά δεκαδικά σε Προϊόντα

Πλέον μπορείτε από τον πίνακα ελέγχου να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα περισσότερων δεκαδικών ψηφίων στην τιμή μονάδας τόσο στα προϊόντα όσο και στις Ειδοποιήσεις/Προσφορές. Προσέξτε ότι η αλλαγή στα δεκαδικά στην αποθήκη θα προσθέσει τα αυτόματα ψηφία σε όλες τις τιμές.

3.Πλέον μπορείτε να αλλάξετε το απόθεμά σας ταυτόχρονα σε όλες τις αποθήκες για κάποιο προϊόν με την ανάλογη καταγραφή της κίνησης για πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αποθέματος σας. Παράλληλα έγιναν αρκετές βελτιώσεις και προσθήκες στο παρασκήνιο ώστε να αποφευχθούν λάθη κατά την δημιουργία παραστατικών και τη μη ενημέρωση του αποθέματος.

Δελτία μαζικής κίνησης προϊόντων

4. Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης της μονάδας μέτρησης στη λίστα των προϊόντων (μπορείτε να βρείτε τη σχετική ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου / Ρυθμίσεις Αποθηκών).

Ειδοποιήσεις / Προσφορές / Προτιμολόγια

1. Προστέθηκε η δυνατότητα να εκδοθεί πλέον Ειδοποίηση/Προσφορά μηδενικής αξίας έτσι ώστε το έντυπο των ειδοποιήσεων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθαρά ενημερωτικό μέσο. Παράλληλα μπορεί να αφαιρεθεί από τον πίνακα ελέγχου η ένδειξη «Το συγκεκριμένο έντυπο δεν αποτελεί παραστατικό πώλησης αγαθών/υπηρεσιών».

2. Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης περισσότερων από δύο δεκαδικών στις ειδοποιήσεις έτσι ώστε να μπορείτε να εκδώσετε ειδοποιήσεις/προσφορές ή προτιμολόγια με προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία έχουν περισσότερα δεκαδικά (φυσικά παραμένει η δυνατότητα μετατροπής σε Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο/Απόδειξη).

myDATA

1.Έγιναν βελτιώσεις στην διαδικασία αποστολής αλλά και ακύρωσης των παραστατικών που έχουν σταλεί στο myDATA και προστέθηκε στην κεντρική μπάρα αναλυτικότερη ενημέρωση για τον αριθμό των παραστατικών που έχουν σταλεί ή έχουν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα κατά την υποβολή τους.

Βελτιώσεις στην διαδικασία αποστολής των παραστατικών σας στο mydata

Διάφορα

1.Στην αναζήτηση επαφών κατά την τιμολόγηση προστέθηκαν επιπλέον τα στοιχεία nickname και διεύθυνση έτσι ώστε να είναι πιο εύκολος ο άμεσος εντοπισμός πελατών/προμηθευτών με το ίδιο όνομα.

2.Έγιναν βελτιώσεις και διορθώσεις σε πολλά σημεία και διαδικασίες της εφαρμογής που δεν επηρέαζαν τη λειτουργία της όμως κρίναμε σκόπιμη την βελτίωση τους όπως στην προεπισκόπηση των παραστατικών, στην εισαγωγή προϊόντων και επαφών από αρχείο Excel, ορισμένα εκτυπωτικά από τις αναφορές πωλήσεων, βελτιώσεις στα δικαιώματα πρόσβασης των υποχρηστών και επέκταση της καταγραφής των ενεργειών που γίνονται στα παραστατικά.

 

 

Μας εμπιστεύονται: